• Fluent English both in written and spoken
  • At least 5 years experience in Accounting
  • Bachelor degree or above, major in Finance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี GPA.2.50 ขึ้นไป
  • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

28-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล