Cook / พ่อครัว

Long Bay Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • ทำอาหารตาม order และ คุณภาพของที่รีสอร์ทกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารในโรงแรม
 • -

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าเข้าออกของรีสอร์ททั้งระบบ
 • สามารถสรุปรายงานและการประเมิณผลให้บัญชีได้
 • ละเอียดรอบคอบ ทำงานและเรียนรู้งานเร็วและคล่องตัว

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Kitchen Hand/ Cook Helper

Long Bay Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • ช่วยเตรียมอาหารให้กับกุ๊กพร้อมทั้งช่วยงานทั่วไป
 • เคยมีประสบการณ์ในทำครัว
 • เพศชาย / หญิง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Human Resort Manager

Long Bay Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • ดูแลทุกส่วนในเรื่องบุคคลากรของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cook

Long Bay Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • prepare meal by the order
 • Basic Cooking Skill
 • Understand basic tasks and duties in the kitchen

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai staff
 • Currently a demi chef or chef de partie
 • Able and confident to communicate in English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager/Director of Sales

--

สุราษฎร์ธานี

 • Sales Manager
 • Marketing
 • Koh Samui

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SPA / WELLNESS CENTRE MANAGER

SmartSearch Recruitment

สุราษฎร์ธานี

 • Fluency in English and Thai is a must
 • 5+ years of solid operational experience
 • Take responsibility for management

24-Mar-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • Thai Nationals only
 • 5 + years solid operational management experience

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล