• Bartender (ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์) 2 ตำแหน่ง
  • มีความรู้ด้านการจัดเตรียมผสมเครื่องดื่่่มแอลกอฮอล์
  • สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล