• Read, write, speak English fluently
  • Assist guests with check in and checkout
  • Operating in Front task area

16-Feb-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน
  • มีความรู้ด้านเครื่องซักผ้า และเครื่องรีดผ้าขนาดใหญ

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Resceptionist

Bella Vista (Thailand) Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
  • มีประสบการณ์ในสายงาน

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล