• Degree in IT-related field
  • 3-7 years working experience in IT area
  • Excellent English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • จบการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ,
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Server และ Virtualiza
  • มีความรู้ในเรื่องของ Virtualization และ Cloud Mana

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล