• จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนลก
  • เขียนบทความหรือจัดทำสื่อทางการตลาด
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล