• Technical support about data problem to customer
  • Create programs in accordance with specification
  • Verification and confirmation of customer's data

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ,
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Server และ Virtualiza
  • มีความรู้ในเรื่องของ Virtualization และ Cloud Mana

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล