• Great work environment and competitive salary
  • Knowledge in finance and accounting
  • Must be able to communicate in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ,
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Server และ Virtualiza
  • มีความรู้ในเรื่องของ Virtualization และ Cloud Mana

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล