• สามารถทำงานที่วังจันทร์ ระยอง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร
  • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ,ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล อิเล็ค

19-Jul-17

 

Applied
  • สามารถทำงานที่วังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร
  • วุฒิการศึกษา ปวส ,ด้านไฟฟ้า, เครื่องกล อิเล็ค

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล