Thai CHEF

Thai Chef Abroad

ต่างประเทศ

  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-50 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 และปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สายงานเชฟไทยและมีใบรับรองงาน

27-Apr-17

 

Applied
  • Accounting, Financial services
  • Young Energetic
  • Japan, Tokyo, Oversea based

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล