Thai CHEF

Thai Chef Abroad

ต่างประเทศ

  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-50 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 และปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สายงานเชฟไทยและมีใบรับรองงาน

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล