• Thai nationality, aged 28-45 years old.
  • degree in Accounting or Finance
  • 5 years of experience at the management level

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai nationality, aged 28-45 years old.
  • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
  • At least 4 years of experience

19-May-17

 

Applied
  • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล