• รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor/Master degree in accounting, finance,Eco
  • 3 years of marketing /credit analysis experience
  • Exhibit a high level of self-motivation

25-Feb-17

 

Applied
  • Thai nationality, aged 30-45 years old
  • Bachelor’s degree in the Accounting or Financial
  • 6 years of experience at the management level

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล