• Manufacturing background
 • English fluency
 • Financial Controlling

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged 28-45 years old.
 • degree in Accounting or Finance
 • 5 years of experience at the management level

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged 28-45 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • At least 4 years of experience

19-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล