• รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Lead & manage team, and monitor all financial
  • Arrange and negotiate with Financial Institutions
  • Build, develop and maintain good relationship

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล