• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
  • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
  • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Jul-17

 

Applied
  • ปวส-ป.ตรี
  • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
  • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล