• At least Bachelor Degree in Accounting / Finance
 • At least 5 years in accounting / financial
 • Able to leader team and good communication

25-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Finance Planning / Analysis
 • Background Finance / Accounting
 • Strong Excel (Pivot, V Look Up)

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

24-Feb-17

 

Applied
 • มีใจรักงานงานบริการ
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี รถยนต์

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus
 • Aged over 35 years old

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี หรื่อที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านณ์บัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์

21-Feb-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล