• ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล