Accountant/ สมุห์บัญชี

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Treasury Manager
 • 10 years Accounting experience in Manufacturing
 • Good in English

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 21 - 30

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience of sourcing logistic providers
 • Manage related Customers
 • Manage related BOI, Financial

12-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล