• Manager F&A, Costing Account, Finance Analyst
  • 10+ yrs working from Manufacturing environment
  • Good English language both written & spoken

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
  • ดูแลรับ-จ่ายเงินของสาขา

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล