• 2-5 Years of experience in financial analysis
  • Financial model, feasibility study
  • Expanding business with development oppotunities

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
  • Bachelor degree in civil or accounting or related
  • 10 years work experience in cost control
  • Ability to speak and write English.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล