• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
  • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
  • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล