• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle all aspects of accounting activities
 • Ensure timely and accurate accounting reports
 • Handle all tax documents and information

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied

Corporate Controller

Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • An accounting graduate more than 10 years
 • experience in international business environment
 • Analytical, initiative, dynamic and attentive

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล