• Experience in managing Accounting, and Finance
 • Degree in Accounting, CPA is a plus
 • Strong English skill and Nonthaburi base

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

20-Feb-17

 

Applied
 • การให้บริการลูกค้าของเครือข่ายการบริการและการขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

16-Feb-17

 

Applied
 • ป.ตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล
 • โยธา ด้านงาน ก่อสร้างอาคาร,ถนน,
 • งานNDT ในปิโตรเคมี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
 • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี-โท การเงิน/บัญชี
 • ประสบการณ์ ด้านบริหาร
 • ไม่ต่ำกว่า3ปี-10ปี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล