• ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
  • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
  • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

25-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล