• Experience in managing Accounting, and Finance
  • Degree in Accounting, CPA is a plus
  • Strong English skill and Nonthaburi base

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

27-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล