• Bachelors or Master’s Degree in Accounting
  • 5 years experience in accounting
  • 2-3 years at a managerial level

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน28ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การบริหาร
  • มีความรู้และประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล