• Credit risk
  • Credit analysis
  • Credit approver underwriting

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ในด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล