• งานบัญชีทั่วไป
  • ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน การธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีลูกหนี้

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล