• ประสานงานและสอบทานความถูกต้องการขออนุมัติจัดตั้ง
 • ดูแลการจัดเตรียมและแก้ไขสัญญาการจัดการกองทุน
 • จัดเตรียมร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการกองทุน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายกองทุน
 • ดำเนินการจัดทำ Sale kit สำหรับกองทุนรวม
 • ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ-ดูแลเอกสารทางการเงินของบริษัท
 • จัดทำประมาณการทางการเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years of experience in Commercial finance
 • Willingness to work under pressure
 • Excellent command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Minimum 5 years experience
 • Good in English
 • Month end, year end closing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial management
 • Budgeting and Forecasting
 • Excellent skills in Excel

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Business Administration, M.A.
 • Coordination of building security
 • Knowledge of the CCTV system, fire systems

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied

Junior Accountant

RTS

วัฒนา

 • accounting
 • finance
 • `entry level

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To supervise and control over all financial matter
 • To devise strategies and contribute to business
 • To develop accounting policies

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Client Onboarding (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

29-Mar-17

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี
 • มี IC License เคยผ่านการอบรม CFP, CFA, CIZA

29-Mar-17

 

Applied
 • Prepare and review of balance sheet account
 • Update fixed assets records in an accurate
 • Prepare all financial reports & management reports

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • Strong analytical skill and/or technical knowledge
 • 4 years experience in controlling/ Auditing role

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Supervise accounting team on daily operation
 • AR, AP, GL, Costing, TAX, budgeitng, forecasting
 • 10 years experience with CPD, food chain industry

29-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 38-45 years old
 • Bachelor degree in Finance
 • Good command of English (TOEIC 700)

29-Mar-17

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

29-Mar-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

29-Mar-17

 

Applied
 • Male or female age over 40 years old
 • Ability to communicate in English at a good level
 • Bachelor or Master Degree in Logistics

29-Mar-17

 

Applied
 • AVP - Taxation
 • 10+ years in tax accounting in either the Big4
 • THIS POSITION IS OPEN TO THAI NATIONALS ONLY.

29-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality with age over 35 years
 • 5 years of experience in Investor Relation
 • Knowledge of SEC/SET rules & regulations

29-Mar-17

 

Applied
 • Treasury
 • Experience in FMCG industry
 • Good English communication

29-Mar-17

 

Applied
 • Experiences Financial Planning
 • Experienced in IT or Engineering
 • SQL, Excel VBA is prefered

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 32-36 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years experience in financing business

29-Mar-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in credit evaluation
 • Good interpersonal, communication and analytical
 • Sound knowledge of credit risks

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

29-Mar-17

 

Applied
 • Private/ Provident Fund
 • Building relationships with high net
 • Expanding our mutual fund customer base

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

29-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 28-35
 • Bachelor's Degree in Accounting with GPA 3.00
 • Have Thai Certified Public Accountant (CPA)

29-Mar-17

 

Applied
 • Financial management of subsidiaries
 • Management of invoicing, AR and AP
 • VAT/ GST reporting for APAC entities

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี (ด้านเจ้าหนี้ )
 • ปวส -ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 1 ปีขึ้นไป

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้
 • ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม งานด้านบัญชีทั้งหมด

29-Mar-17

 

Applied
 • Finance operations
 • Financial Planning and Analysis
 • Internal control, policies and compliances

29-Mar-17

 

Applied
 • At least 15 years in Customer Market Insight
 • Lead the process for all research projects
 • rovide consumer & market insight to understand

29-Mar-17

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

29-Mar-17

 

Applied

Credit Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

29-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Fluent in English
 • 3 years experiences in Risk field (Credit risk)

29-Mar-17

 

Applied
 • 7 years of experience in accounting & finance
 • Strong analytical and corporate finance
 • Excellent communication skills

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national with Master’s degree in business
 • 1-2 years of experience in auditing
 • Experience in financial institution or background

29-Mar-17

 

Applied

Financial Analyst

ABBOTT Laboratories Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • 5years analyze P&L,BS/Cash flow and finance report
 • Experiences from Pharma or Medical device company

29-Mar-17

 

Applied
 • financial assistant
 • experience in consulting
 • experience in audit firm

29-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female age between 23 - 28 years
 • Minimum 1-2 years of accounting
 • Good command of both written & spoken English.

29-Mar-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

29-Mar-17

 

Applied
 • Provide advisory to high net worth customers
 • Product Knowledge in investments Products
 • Own Single License

29-Mar-17

 

Applied

Financial Controller

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CPA, CPD License
 • SUN System debt collection
 • Internal Control over Financial Reporting (ICFR)

29-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล