• รับจองห้องพักตามช่องทางต่างๆ
  • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป
  • ต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือลูกค้าให้มีความประทับใจ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแล รดนํ้าต้นไม้ บำรุงดิน
  • เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
  • ขับรถยนต์ได้

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • กำกับงานรักษาความปลอดภัย
  • สามารถปฏิบัติงานกะกลางคืนได้
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล