• Strong self-care skills
  • Good in Thai & English speaking
  • Able to carry 20 kg and hike five km per day

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชายหรือหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล