• เช็คอิน - เช็คเอ้าท์ลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม
  • รับโทรศัพท์ ทำเอกสารเกี่ยวกับลูกค้า
  • มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี

26-Jul-17

 

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
  • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
  • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

26-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล