• Female
 • Check in - Check Out
 • Customer Relationship and Customer service

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบในส่วนงานต้อนรับลูกค้า ตรวจสอบห้องพัก
 • Hotel experience minimum 2 years
 • Good communication in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพักแขก
 • มีใจรักการบริการ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหารไทย อาหารยุโรป
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซักรีด ผ้าในโรงแรม เสื้อผ้าลูกค้า
 • เพศ หญิง
 • มีใจรักการบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมของในการทำอาหาร
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม
 • Good relationship and Service mind
 • Hotel experience minimum 2 years

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ให้บริการด้านเครื่องดื่มของแขกที่มาพักในโรงแรม
 • มีใจรักงานด้านบริการ เข้างานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 12 day-annual leave
 • Incentives / bonus
 • Promotion

20-May-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล