• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุ35 ปีขึ้นไป
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล