• Min 5 years of working experience in Accounting
  • Bachelor Degree in Accounting
  • Urgently required

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor Degree or higher in Accounting
  • Min 7 years of working experience in Accounting
  • Urgently required

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงินหรือAudit
  • มีความรู้เกี่ยวกับจัดทำ Performance Report
  • มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร

28-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล