• accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Accounting Division Manager, English
 • Accountant Manager
 • CPD, CPA, SAP, Oracle or MFG PRO

23-Jun-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Experience,10 years in Finance and Accounting
 • Bachelors or Masters in Account and CPA
 • Can Communicate in English

20-Jun-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า ๘ ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล