• Accounting
 • Finance
 • Finance & Accounting Manager

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์1 - 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี หรือ สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
 • degree or higher in Accounting and Finance
 • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

28-Mar-17

 

Applied
 • degree in Accounting or related qualification
 • Male or Female, Age Between 28 -35 years.
 • 5-10 years experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล