• ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

18-Jan-17

 

Applied

Accounting & Finance Supervisor

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
  • degree or higher in Accounting and Finance
  • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล