• Experience in Risk Management or a similar field.
 • Degree in an appropriate field such as accounting.
 • Proficiency in spoken and written English and Thai

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 0-3 years in Internal Auditor, Auditor, Accounting
 • Good command of English both speaking and writing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience as an internal auditor
 • CIA, CPA, CISA certificate is a plus

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Business Admin
 • 5-10 years experience in auditing
 • TOEIC Score 700 up

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การทะระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน

28-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีสินค้าแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป

28-Mar-17

 

Applied

Tax & AP

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Must have CPA qualified
 • related with TAX and account payable
 • tax data for current transactions

28-Mar-17

 

Applied
 • 5 Years experiences in accounting
 • Management level
 • Good communication skills (Thai, English)

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female at least 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership.

27-Mar-17

 

Applied

Accounting Manager - Manufacturing (110 - 130K)

Manpower - Experis

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in manufacturing with BOI
 • Some audit experience is preferred
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least CPD holding.
 • Good knowledge in Thai accounting standard.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

20-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

20-Mar-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล