• Age between 30 - 40 years old
 • 5-8 yrs experience in Accounting in Manufacturing
 • Able to work at Bang-bor, Samutprakarn

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าในระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล