• accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
  • Experience,10 years in Finance and Accounting
  • Bachelors or Masters in Account and CPA
  • Can Communicate in English

20-Jun-17

 

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า ๘ ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล