• Sr.Accounting & Finance Manager
 • Controller
 • Good in English Communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

23-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

22-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • J-Sox Knowledge
 • Prepare work flow papers
 • Provided recomendation for improvement

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล