• Experience in cost accounting in a manufacturing
  • SAP knowledge
  • Knowledge in US GAAP

25-May-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล