Business Assurance Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

  • Accounting
  • Auditing
  • Finance

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
  • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

Page Group Thailand

จังหวัดอื่นๆ

  • Leading Global Management Consulting Firm
  • Dynamic and Innovative Work Environment
  • Great Working Location at the Heart of Bangkok

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล