• International Taxation Experience
  • 2-5 years Experience
  • Good Command of English

27-Jun-17

 

Applied
  • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
  • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • International Taxation Experience
  • 2-5 years Experience
  • Good Command of English

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล