• accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

19-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน

16-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล