QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

20-Jul-17

 

Applied
  • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบแผนการผลิต
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 3

19-Jul-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย
  • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล