• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

24-Apr-17

 

Applied
 • Male of Female age over 30 years
 • More 7 years’ experience in production
 • Bachelor degree or higher in Engineering

24-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมของเสียจากการผลิต
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับความต้องการ
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล