• ปริญญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร
  • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมระบบคุณภาพ
  • หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied
  • วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางด้านอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล