• ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
  • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ISO, ASTM & EN certification knowledge
  • 5 + years of experience related to manufacturing
  • Operational mindset and hands-on approach

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล