• Mechanical & Injection molding engineer
 • Counseling and guidance to Technicians
 • Understands plastic part product design

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master degree of Engineering
 • 4-years experience in Advance Quality System
 • Practical knowledge of Quality Engineering

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

28-Jun-17

 

Applied
 • bachelor’s degree in a science field
 • strong microbiology background is required
 • strong knowledge of HACCP and ISO standards

25-Jun-17

 

Applied
 • พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

23-Jun-17

 

Applied
 • Min 4 yrs experience in quality control management
 • ISO9000 Internal Auditor System&Implementation
 • Able to work in Lanphun province

23-Jun-17

 

Applied
 • Min 4 yrs experience in Advance Quality System
 • Knowledge of Quality Engineering principles
 • Able to work in Lamphun province

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล