• Experience in area of quality
 • Strong knowledge in quality system, lean principle
 • Good command of spoken and written English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อัญมณี เครื่องประดับ วิศวอุตสาหการ
 • สามารถวางแผนการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

13-Jan-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Be able to work under pressure

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

12-Jan-17

 

Applied

QC MANAGER

Great Food (Dehydration) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 8 years work experience in QC/QA/QS
 • Knowledge in ISO/GMP/HACCP/FSSC

11-Jan-17

 

Applied

Deputy Operation Director [Job ID:39387]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 8-10years working experience in food manufacturing
 • Male, Thai nationality, Age 35-40 years old
 • To plan for improvement and development

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง
 • บันทึกผลการตรวจคุณภาพประจำวัน

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Control Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

19-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล