• ปริญญาตรี
 • ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป

30 นาทีที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Assistant QC MANAGER / QC MANAGER

Great Food (Dehydration) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 8 years work experience in QC/QA/QS
 • Knowledge in ISO/GMP/HACCP/FSSC

18-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 และระบบ มอก.
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่ R & D

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จัดทำระบบ มอก.
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบข้อเสนอแนะ ( Kaizen )
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี

17-Feb-17

 

Applied

เจ้าหน้าที่ QC

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จัดทำเอกสารตรวจสอบคุณภาพ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิ ปวส.ถึง ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

16-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง
 • บันทึกผลการตรวจคุณภาพประจำวัน

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

15-Feb-17

 

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

08-Feb-17

 

Applied
 • Quality Management document
 • participate of internal – external audit
 • ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025, BRC, HACCP, GMP

08-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล