• ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ตัดสินผลการตรวจสอบ F/G เบื้องต้น

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Knowledge in SAP
 • Knowledge in ISO 9001:2000

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 และ ระบบ ISO 14001
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • 3 years’ experience in Quality Engineering

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ ISO, HACCP, GMP และ Computer

22-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

22-Apr-17

 

Applied

ENVIRONMENTAL OFFICER 3

GFPT Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบงานด้านระบบISO 14001

22-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Apr-17

 

Applied

QA Supervisor

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • รับผิดชอบงานด้าน QA,QC
 • วิเคราะห์ปัญหาใน Line การผลิต
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม

21-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดมาตรฐานของเครื่องประดับ
 • ตรวจสอบความต้องการเครื่องประดับเป็นข้อมูลจำกัด
 • ตรวจสอบข้อพกพร่องของโลหะเงิน

21-Apr-17

 

Applied

QA & QC SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Maintain and improve the quality control system
 • Verify in process problems & implement improvement
 • Operate the calibration system

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Officer

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree in Food Science or any related field.
 • Good in Quality assurance
 • Communication skills in English

21-Apr-17

 

Applied
 • B.sci of Occupational Health&Safety or higher
 • Risk indentification,compliance,Safety issues
 • 5 wk,Provident fund,Group insurance,Fix Bonus

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 45-50 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิวศบ. หรือวทบ.ที่เกี่ยวข้อง
 • ปสก.สายงาน QA อย่างน้อย 20ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลและตรวจสอบงานด้านคุณภาพ รับข้อร้องเรียนลูกค้า
 • จัดทำเอกสารการตรวจสอบงาน และแก้ไขปัญหางาน
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

21-Apr-17

 

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

21-Apr-17

 

Applied
 • งานด้านประกันคุณภาพ/ ควบคุมคุณภาพ
 • อายุ 21 - 35 ปี ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี (ป.ตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

20-Apr-17

 

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Minimum 3 year experiences

20-Apr-17

 

Applied

QS Supervisor

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s or higher Degree in Food Science
 • At least 3 years’ experience
 • Knowledgeable experience in food safety

20-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพ/การบรรจุภัณฑ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วัน/ประกันกลุ่ม/Provident Fund/Bonus/OT

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช./ปวส ทุกสาขา
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ และอ่าน Drawing ได้
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS 16949

20-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age 28-35 years old, Thai Natio
 • Bachelor Degree - Faculty of Pharmacy
 • Good command of spoken and written English in c

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering and/or equivalent
 • Excellent command of English; Chinese is preferred
 • Experience at least 2 years in QA/QC

20-Apr-17

 

Applied
 • Age 35-40 years old
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • At least 7 years QC/QA experience

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ในงานจป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

20-Apr-17

 

Applied

Quality Control Supervisor / Manager

Accurate Technology Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป. ตรี วิศกรรมไฟฟ้า
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • 5 year experience in handing safety.

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างปรับฉีดพลาสติก, ช่างเปลี่ยนแม่พิมพ์เครื่องฉีด
 • ปรับ-ฉีด, ตั้งค่าเครื่องฉีด, ดูแลเครื่องฉีดพลาสติก
 • เซตแม่พิมพ์งาน, ดูแลบำรุงรักษาแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนรถ

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) ,Thai nationality only
 • วางแผน ควบคุม ปรับแผนการผลิตประกอบงาน
 • ควบคุมพนักงาน อบรม ตรวจสอบ

19-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ป.ตรี เพศหญิง อายุ 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of quality assurance experience
 • Master’s or Bachelor’s Degree in food-related
 • Must have experience in a food manufacturing

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's of Industrial, Mechanical, Production
 • Experience and knowledge in QA or production
 • Able to drive car with Driving License

19-Apr-17

 

Applied

Senior Production Quality Engineer

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Coordinate with external organization on customer
 • Handle all customer feedback and coordinate
 • Coordinate internal/external campaign

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบการผลิต,ระบบการควบคุมคุณภาพ

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Environment Engineer

Mattel Bangkok Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • hazardous controller,Wast water,Air,water licence
 • 3- 5 years in manufacturing
 • 5wk,Provident fund,insurance,fix bonus

18-Apr-17

 

Applied

QC/PD Supervisor

Kingfisher Holdings Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • -
 • -
 • -

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Manager (Color / Coatings)

Aster Lion Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Technical management in lab
 • Provide technical information
 • BAFF knowledge

18-Apr-17

 

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

18-Apr-17

 

Applied

QA Staff PT17033116

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • QA duty
 • ISO duty
 • Deal with claim from customers

18-Apr-17

 

Applied
 • Maintain of a Quality Management System
 • Ensure customer Quality problem root causes
 • Work in different departments within a specific

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล