• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Engineer

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Male/Female Age 25 up
 • 3-5 years in Quality Assurance System
 • Good of leadership and Good command of English

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Thai National 35-45 years old
 • 7-10 years experience in QA

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC / QA

Material Standard Co., Ltd.

ปากเกร็ด

 • ชาย / หญิง, อายุ 28-35 ปี จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

22-May-17

 

Applied
 • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
 • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
 • Motors, blowers, electronic manufacturing

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล