• ภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม สื่อสารได้ดี
  • เข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO9001 เป็นอย่างดี
  • เคยอบรมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล