• ภาษาอังกฤษ ดีเยี่ยม สื่อสารได้ดี
  • เข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO9001 เป็นอย่างดี
  • เคยอบรมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
  • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
  • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

27-Apr-17

 

Applied
  • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
  • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
  • Motors, blowers, electronic manufacturing

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล