• ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล