• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Food Science
  • 5 years R&D experience in in meat processing
  • Excellent interpersonal and communication skill,

22-Jun-17

 

Applied

QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล