• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาเครื่องกล, การผลิต, อุตสาหการ
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกลโรงงาน
 • ควบคุมคุณภาพ ดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงาน Stamping , Auto PART บ้าง
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงาน Stamping , Auto PART

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Engineering or a related field
 • Minimum of 7 years experiences in production
 • Understanding of productivity, basic cost control

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or female age 21 year up.
 • Good command in English.
 • Calibration experienced 3 year up.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์เเผนก QC,QA อย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานเเละลูกค้าสูง
 • ทำ Report ได้ วิเคราะห์งานเสียได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 35 years old up
 • Degree of Industrial, Mechanical Engineering
 • Knowledge of quality system ISO/TS 16949, ISO9000

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวโยธา , วิศวอุตสาหการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Any Engineering / Science Field
 • Good Command in English Business Level
 • Experienced in Thai homologation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female. Age 22 years or over.
 • Bachelor degree in Engineering field or related.
 • 0-5 years’ experience in Manufacturing/Engineering

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work under pressure, good team player
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35 - 45 year old.
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 5 years experience in press part industrial.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience 0 - 3 years (Automotive industry)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic skill of Microsoft word and excel
 • Good command in English
 • Bachelor degree in any field.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านการขาย
 • ประสบการณ์ทางด้านประกันคุณภาพ 2-3 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานด้านประกันคุณภาพ / ตรวจสอบคุณภาพ 5 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering preferred.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Experience in Plastic Injection and Assembly.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.หรือปริญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, โลหะการ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in Safety
 • Bachelor’s degree in Occupational Health
 • holding a certificate of Professional Safety Manag

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพืชไร่
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ต้องการตามมาตรฐาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Semiconductor
 • Optoelectronic
 • Electronic Manufacturing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรืนร้น รอบคอบ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in QA/QC Forging Process
 • Knowledge in CNC Machine
 • TS16949, 9001, 10004

22-Mar-17

 

Applied
 • Male 23-26 years
 • Bachelor Degree in Chemical Engineer
 • For support QC, QA/R&D job

22-Mar-17

 

Applied
 • Male age between 27-35 years old
 • Degree or higher in Electrical / Mechanical
 • 7 years experience in a high volume manufacturing

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age between 25-35 years old
 • Bachelor degree in Science or related field
 • 1-2 years experience in a quality occupation

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

22-Mar-17

 

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้

22-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Mar-17

 

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Experience in QA management with Automotive fields
 • Good command in English& Japanese

22-Mar-17

 

Applied
 • Male, age 32 to 40 years old, B.Eng
 • Strong in take care of customer and new project
 • Knowledge of Machining process

22-Mar-17

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Hold JLPT N3 up
 • Knowledge in CMM

22-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female Age over 28 years old
 • Bachelor of Engineering field or greater
 • Good command of spoken, read and written English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age over 22 years old
 • Create mid term and short term production plan
 • Control production planning master data

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or science
 • Experience in QA/QC job 3-5 years
 • Familiar in Problem solving skill

22-Mar-17

 

Applied
 • automotive manufacturing
 • quality control and assurance on production
 • quality of product

22-Mar-17

 

Applied
 • Any degree of Engineering in Industrial Management
 • Strong experience in production process
 • Experience in management level

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารและจัดการกระบวนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพ
 • ส่งผลการตรวจสอบหรือทบทวนผลการตรวจสอบตามที่ระบุ

22-Mar-17

 

Applied
 • Senior Quality Manager
 • Managerial level of Quality function
 • Good in English, 10 years in Automotive

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only not over than 27 years old
 • Degree of Circuit Design, Electronics Engineering
 • 2-5 years of direct experience conducting Failure

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สามารถขับรถได้
 • ปวส,ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์งานด้าน QC
 • มีความสามารถด้านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female 32 years up.
 • Bachelor's Degree in any related field.
 • 7 year experience in Corporate Planning

21-Mar-17

 

Applied
 • Quality Technician
 • Experience in Quality and inspection
 • Supervisor with leader skill

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • Male or female aged over 33 years old
 • Degree in Chemical, Polymer or any related field
 • Experience in product and business development

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล